Jaarverslag

Sinds 2018 brengen we een gecombineerd NEO Huisartsenzorg-jaarbeeld uit. Met daarin de highlights van Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen én OCE Praktijkondersteuning in dat jaar. We maken het jaarbeeld voor onze huisartsen, ketenparters, patiënten en andere gewaardeerde relaties en doelgroepen. In een aantal daaraan voorafgaande jaren brachten we voor deze drie bv's aparte jaarverslagen uit. U vindt deze op de websites van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en van OCE Nijmegen.