Cliëntenraadsleden (m/v)

NEO Huisartsenzorg - Samen sterk in de eerstelijn!

NEO Huisartsenzorg is de nieuwe, krachtige, regionale huisartsenorganisatie voor Nijmegen en omgeving. Per 1 januari 2021 is NEO Huisartsenzorg ontstaan uit een fusie tussen LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o., zorggroep STIELO en CIHN.

NEO Huisartsenzorg is een betrokken en ambitieuze organisatie die zich sterk maakt voor de integrale huisartsenzorg in Nijmegen en omgeving. Multidisciplinariteit, samenwerking met andere eerstelijns-en tweedelijnszorgpartners in de regio hebben wij hoog in het vaandel staan. De patiënt, kwaliteit en innovatie van zorg staan hierbij centraal.

NEO Huisartsenzorg heeft 4 dochterorganisaties. De Huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer zijn verantwoordelijk voor de spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekenduren. OCE Nijmegen en Stielo bieden samen met huisartsen en professionals hoogwaardige eerstelijns chronische zorg (o.a. diabetes, COPD en CVRM) en ouderenzorg. Verder ontwikkelt Stielo in samenwerking met kennisinstellingen innovaties in de regionale eerstelijnszorg en ondersteunt de uitrol van innovaties in de huisartsenpraktijken. OCE Praktijkondersteuning faciliteert huisartsenpraktijken met de inzet van praktijkondersteuners op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur van NEO Huisartsenzorg. De cliëntenraad bestaat uit 5 tot 7 leden.

In verband met het aftreden van een aantal cliëntenraadsleden in de loop van 2021 zijn wij op zoek naar nieuwe cliëntenraadsleden, waarvan

één voorzitter en één secretaris (m/v)

Van toekomstige cliëntenraadsleden verwachten wij dat zij:

  • Affiniteit hebben met de gezondheidszorg, in het bijzonder integrale huisartsenzorg met aandacht voor de samenwerking met andere eerstelijns-en tweedelijnszorgaanbieders;
  • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen ten behoeve van de spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekenduren, eerstelijns chronische zorg, ouderenzorg en geestelijk gezondheidszorg vanuit de huisartsenpraktijk;
  • Bereid zijn om minimaal 8 keer per jaar ‘s avonds te vergaderen;
  • In voorkomende gevallen ook overdag aan bijeenkomsten kunnen deelnemen;
  • Bereidheid om aan projectgroepen deel te nemen en daarin het patiëntenperspectief te vertegenwoordigen;
  • Bij voorkeur op enigerlei wijze tot de doelgroep van NEO Huisartsenzorg behoren c.q. mantelzorger van de doelgroep zijn;
  • Geïnteresseerd zijn om na- of bijscholing te volgen op het gebied van medezeggenschap in de zorg;
  • Woonachtig zijn in het werkgebied van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer.

De cliëntenraadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatie-en reiskostenvergoeding.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, voorzitter cliëntenraad (06- 14 50 99 07) of Ellen Debets, bestuurssecretaris van NEO Huisartsenzorg (06-14 22 78 57). Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u sturen naar: NEO Huisartsenzorg, t.a.v. cliëntenraad, Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen of e-mailen naar: e.debets@cihn.nl.