Project GGZ

Vanaf 2014 krijgt de huisarts een centrale rol toegewezen in de psychische hulpverlening. Hierdoor zullen meer patiënten met GGZ problematiek in de huisartsenpraktijk moeten worden begeleid of behandeld.

De centrale rol van de huisarts vraagt versterking van de organisatie van de huisartsenzorg. OCE speelt in op deze landelijke ontwikkelingen in het project GGZ, welke bestaat uit twee onderdelen:

- De ontwikkeling van het zorgprogramma GGZ 2014; dit zorgprogramma is nog in ontwikkeling en de definitieve versie zal t.z.t. hier gepubliceerd worden. Het zorgprogramma voorziet o.a. in netwerkontwikkeling en onderlinge afspraken voor netwerkpartners.

- Het faciliteren van de huisartsen(praktijken) in de regio Nijmegen d.m.v. inzet van praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) om de toename aan patiënten met GGZ problematiek op te vangen.

Meer informatie over de POH-GGZ leest u hier.

PRINTVERSION FOOTER: